In de ban van het getal

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Structuur
 3. Situering
 4. Begrenzingen
 5. Literatuur

Hfst. 1. De ambulante welzijnszorg in Vlaanderen

 1. Het algemeen ambulant welzijnswerk, strikte definitie
 2. Het ambulant welzijnswerk, ruime definitie 35
 3. Cliëntregistratie, probleemstelling ? 37
 4. Besluit 46
 5. Literatuur 48

Hfst. 2. Informatiescenario's in Zorg & Welzijn 53

 1. Single Subject Research 53
 2. Minimale klinische en verpleegkundige gegevens 66
 3. Huisartsenpeilpraktijken 75
 4. DSM en thesauri in de sector zorg en welzijn 85
 5. Nederland: AMW van JOINT tot GFO 93
 6. Beslissingsondersteunende systemen: Sociale indicatoren en registratie 115
 7. Besluit en relevantie voor het Vlaamse ambulante welzijnswerk 121
 8. Literatuur 123

Hfst. 3. Registratie in het Vlaamse ambulante welzijnswerk 127

 1. De Centra voor Hulp aan Slachtoffers (CHS) 128
 2. Centra voor Justitieel ambulant Welzijnswerk (CJW) 130
 3. De Centra voor Levens- en Gezinsvragen (CLG) 134
 4. De Centra voor Maatschappelijk Werk (CMW) 140
 5. De Centra voor Tele-Onthaal (TO) 145
 6. De Jongeren Informatie- en Adviescentra (JIAC) 148
 7. De Centra voor Hulpverlening inzake Kindermishandeling (CHK) 152
 8. De onthaalcentra voor thuislozen (CRW en CRJV) 156
 9. De Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (DGGZ) 159
 10. Probatiediensten 163
 11. De Sociale diensten van Openbare Centra voor Maatschappelijk Werk (OCMW) 165
 12. Samenvatting 172
 13. Literatuur 180

Hfst. 4. Registratie, technisch en methodologisch bekeken 183

 1. Betrouwbaarheid 183
 2. Integriteit van registratie: opzettelijke fouten 192
 3. Spanning tussen lasten en baten 198
 4. Symbolisch gebruik 198
 5. Interpretatie van registratiegegevens 199
 6. Spanning tussen privacy-bescherming en registratie 199
 7. Besluit 212
 8. Literatuur 214

Hfst. 5. Cliëntregistratie, functioneel bekeken 217

 1. Inleiding 217
 2. Organisatiemodel 217
 3. Informatiemodel 229
 4. Informatie-instrumenten 233
 5. Besluit 243
 6. Literatuur 245

Hfst. 6. Cliëntregistratie en Sociaal Beleid 247

 1. uitbouw van de welzijnszorg 247
 2. Recente ontwikkelingen 250
  1. Twijfel over de effectiviteit van hulpverlening 251
   • Vanuit filosofische hoek 251
   • Vanuit methodologische hoek 255
   • Vanuit maatschappelijke hoek 258
  2. Neo-liberalisme: twijfel over de verhouding staat-samenleving 260
   • Nieuwe instrumenten 260
   • U.K.: Social Service Departments en Social Work Departments 263
   • Voorgeschiedenis 263
   • Beleid in ontwikkeling 265
   • Nederland: op kwaliteit aangesproken 268
   • Voorgeschiedenis 268
   • Beleid in ontwikkeling 268
   • Neo-liberalisme in Vlaanderen ? 272
 3. Nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen 272
 4. Besluit 282
 5. Literatuur 286

Hfst. 7: Cliëntregistratie, een professionaliseringsvraagstuk ? 293

 1. Inleiding 293
 2. Kennisontwikkeling voor WO I, oproep tot rationaliteit 295
 3. Het interbellum: Social Diagnosis & Social Casework 297
 4. De uitbouw van de welvaartstaat: methodologisch pluralisme 299
 5. De crisis van de welvaartsstaat, professionele herprofilering 300
  1. groeiende belangstelling 301
  2. Meta-debat 304
  3. Berustende synthese 309
 6. De professional tussen wetenschap en ambacht 313
 7. Besluit, registratie en professionalisering 321
 8. Literatuur 322

Hfst. 8. In de ban van het getal: evenwichtsoefening tussen braakland en luchtkastelen 325

 1. Cliëntregistratie, een braakland 327
 2. Vereisten van een ideaaltypische cliëntregistratie 328
 3. Recente ontwikkelingen, luchtkasteel in opbouw ? 333
 4. Toetsing recente ontwikkelingen aan de ideaaltypische cliëntregistratie 335
 5. Grenzen van een ideaaltypische cliëntregistratie 337
 6. Literatuur 339